ÁSZF  - Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” a Molnár Klára e.V. és Demeter Gábor e.V. által üzemeltetett 5 Elemes - étrend és életmód https://5elemes.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A tanfolyamok működésével, megrendelési, és fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján https://5elemes.hu/ és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://5elemes.hu/afsz

1.SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A https://5elemes.hu/ használata közben és a honlapon keresztül történő vásárlás során az Ön szolgáltatója:

Molnár Klára e.V.
Székhely: 3532, Miskolc, Gyula u. 20/C, 1/1
Nyilvántartási száma: 5026644885
Adószáma: 79728157-1-25
Statisztikai számjele: 797281578559-231-05
E-mail cím:
Bankszámla szám: Magnetbank 16200106-11605252
Tárhelyszolgáltató: https://tarhely.eu/ TárhelyEu Szolgáltató Kft, 1097 Budapest, Victor Hugo 18-22.

Demeter Gábor e.V.
Székhely: 3532, Miskolc, Gyula u. 20/C, 1/1
Nyilvántartási száma: 53140928
Adószáma: 74259959-1-25
Statisztikai számjele: 742599598559-231-05
E-mail cím:
Bankszámla szám: Magnetbank 16200254-10070640
Tárhelyszolgáltató: https://tarhely.eu/ TárhelyEu Szolgáltató Kft, 1097 Budapest, Victor Hugo 18-22.

2. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

2.1. A megjelenített termékek online - megrendelő űrlapokon keresztül vagy e-mailben - rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.

2.2. Az 5 Elemes - étrend és életmód https://5elemes.hu/ weboldalán szakember által jóváhagyott termékek érhetőek el.

2.3. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

Jelenleg a weboldalon keresztül az alábbi termékeket lehet megvásárolni:

  • 5 Elem magazin: havonta megjelenő online elektronikus életmódmagazin PDF formában, melynek célja a szezonális táplálkozás bemutatása az alapanyagok hatásainak ismertetésén keresztül, az adott időszakra vonatkozó szakcikkek közlésével, és szezonális alapanyagokkal készült receptek által.
  • Ritmusban magaddal és az évszakokkal - online tanfolyam: e-mailes megrendeléssel, melynek célja a vásárló életmódjának, egészségi állapotának megfelelő egyéni étrend kialakítása
  • Változókor bölcsessége - online tanfolyam: e-mailes megrendeléssel, melynek célja a vásárló életmódjának, egészségi állapotának megfelelő egyéni étrend kialakítása
  • 5 Elemes Életmód Klub - zárt online felület saját hozzáféréssel és heti útontartartó levelekkel, zárt közösségi plattformal. Receptek, 5 Elem tanfolyam, 5 Bölcsesség tanfolyam, csikung, havi webináriumok, tematikus tananyagok
  • Csikung Klub - zárt online felület saját hozzáféréssel, zárt közösségi plattformal. Egymásra épülő csikung tanfolyam, havi élő online gyakorlás, élő gyakorlónapok, élő online előadások
  • Szezonális Étrend Műhely - zárt online felület saját hozzáféréssel és heti útontartartó levelekkel, zárt közösségi plattformal. Receptek,  szezonális tartalmak, havi webináriumok, tematikus tananyagok

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés alapján a Vásárló megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető 5 Elem magazin aktuális száma, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap ötödik napján közzétett aktuális magazin. A szerződés tárgyát képezi továbbá a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető, illetve aktuálisan induló online tanfolyam, a Szezonális Étrend Műhely, az 5 Elemes Életmód Klub és a Csikung Klub előfizetés, melyhez a megrendelést követően saját hozzáférést kap. A hozzáférést a megrendelést követően e-mailben küldjük ki, az összes szükséges adattal együtt, mely a hozzáféréshez szükséges. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Molnár Klára e.V. és Demeter Gábor e.V., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az egészséges étrenddel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Vásárló részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti.

4.ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

4.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4.2. A jelen Szabályzat 2016. augusztus 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

4.3.Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

4.4.Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

5.RENDELÉS MENETE

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Vásárló – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.5elemes.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Vásárló a jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5.1. Felhasználó a megrendelő űrlapot kitöltve vásárolhatja meg az 5 Elem magazin éves előfizetését, illetve rendelheti meg az aktuálisan induló online tanfolyamokat, és a Szezonális Étrend Műhely, az 5 Elemes Életmód Klub és a Csikung Klub előfizetést. A megrendelő űrlapon a számára megfelelő opció bejelölésével egyértelműen jelzi, hogy milyen formában kíván fizetni a megadott lehetőségek közül. Ezzel egyidejűleg kiválasztja a számára legmegfelelőbb formát: éves előfizetés egy összegben vagy havi teljesítéssel, illetve a tanfolyamok díjait három havi részletben is kiegyenlítheti.

5.2. A regisztráció során csak olyan személyes adatát kérjük el, amelyre a NAIH-tól az adatvédelmi előírásoknak megfelelően engedélyünk van.

5.3. Az 5 Elem magazin, az online tanfolyamok és az előfizetések ára, illetve az éves előfizetés egyösszegű ára, a  havi rendszerességel fizetett ár a honlapon fel van tüntetve. Felhasználó e-mailes kapcsolatfelvétel esetén válaszlevélben kap tájékoztatást a pontos fizetési feltételekről.

5.4. Az 5 Elem magazin, az online tanfolyamok, illetve az előfizetések megrendelése esetében a felhasználó a kiválasztott fizetési opció megfizetését követően 10 percen belül kap egy visszaigazoló e-mailt, amiben megtalálja a számláját. A vásárlás után legkésőbb 10 perccel pedig ugyancsak a megrendeléskor megadott e-mail címére kiküldjük az összes szükséges adatot és kódot, mellyel a megrendelt online termékhez való hozzáférését biztosítjuk. Bármilyen fennakadás esetén e-mailben 24 órán belül segítséget nyújtunk.

5.5. Az megrendelt online termékek árának kiegyenlítését bankkártyás fizetéssel az OTP Simple oldalán keresztül lehet megtenni.

A fizetést követően a számlát a megrendelő elektronikusan kapja meg a megrendeléskor megadott e-mailcímre, a fizetést követően 10 percen belül.

5.6. Az adatok megadását követően a  “Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. A “Megrendelem” gombra kattintással elfogadja az ÁSZF-et.

5.7. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.8. Fontos, hogy  ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a termék, illetve a hozzáféréseket csak érvényes e-mail címre tudjuk kézbesíteni.

5.9. A megrendelt online termékek (magazin, tanflyamok és előfieztések) megrendelésének lemondása a megrendelés napjától 15 naptári napon belül lehetséges. Ha a megrendeléstől számított 15 napon belül a vásárló jelzi, hogy a megvásárolt termék nem felelt meg az elvárásainak, akkor a befizetett összeget teljes eészsében visszatérítjük. Éves megrendelés egyösszegű kifizetése esetén a teljes vételárat visszautaljuk a megrendelést követő 15 napon belüli lemondás esetén.

Éves megrendelés havi kifizetéssel vásárlás esetén az éves előfizetés bármelyik pontján lemondhatja a vásárló a megrendelését. Ha a vásárlást követő 15 napon belül mondja le a megrendelését, akkor a befizetett összeget 100%-ban visszautaljuk. Ha az éves előfizetés egy későbbi időpontjában él visszalépési jogával, akkor töröljük a megrendelők listájából, és az éves előfieztés további számait nem kell megfizetnie, és ezeket nem is kézbesítjük számára e-mailben.

6.A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. Banki előreutaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy megérkezett a vásárlás összege a bankszámlára.

6.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.) Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül visszatéríteni.

6.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.

7.ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Kereskedő cégneve: Molnár Klára e.V., Demeter Gábor e.V.
Székhelye: Miskolc 3532, Gyula u. 20/c
Fizetési elfogadóhely webcíme: https://5elemes.hu/

Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, számlázási név, számlázáshoz cím (név, város, irányítószám, utca, házszám)

Tudomásul veszem, hogy Molnár Klára e.V. és Demeter Gábor e.V. (székhelyük: 3532 Miskolc, Gyula u. 20/c) adatkezelő által a(z)

https://5elemes.hu/ oldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim a bankkártyás fizetés során átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, számlázási név, számlázáshoz cím (név, város, irányítószám, utca, házszám)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

7. ISMÉTLŐDŐ FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés a második terheléstől kezdve a Vevő aktív közreműködésre nélkül történik, mivel a a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárulását adja az ismétlődő fizetésekhez.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen, tehát az https://5elemes.hu/5-elem-magazin/ vagy https://5elemes.hu/tanfolyamok/  nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. Fontos tudni, hogy a bankkártyaadatokat nem a SimplePay, hanem kártyatársasági szabályoknak megfelelően az authorizációt végző hitelintézet tárolja le.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok letárolása a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatok a regisztrációs tranzakció során letárolásra kerülnek az authorizációt végző hitelintézet rendszerében. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

8. MEGBÍZÁSI DÍJ TELJESÍTÉSE

A regisztráció során a Vásárlónak meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Simple nevű fizetési rendszert az OTP mobil szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. emelet) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők https://simple.hu/aff és https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. Az vásárlást követően havi teljesítést igénylő éves előfieztési opció kliválasztásakor a Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról. Éves, egy összegben történő teljesítés esetén a Vásárló vásárláskor egy összegben fizeti meg az 5 Elem magazin éves előfieztési díját.

9. SZÁMLÁZÁS

A vásárló által kifizetett összegről kiállított elektronikus számla a vásárlást követően kézbesített elektronikus levélben található, amit a Szolgáltató a vásárló számára a vásárláskor megadott e-mail címre a vásárlást követő 10 percen, de legfeljebb 1 órán belül kézbesít

10. ELÁLLÁS JOGA

10.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

10.2 Az 5 Elemes online termékek megrendelésének lemondása a megrendelés napjától 15 naptári napon belül lehetséges. Ha a megrendeléstől számított 15 napon belül a vásárló jelzi, hogy a megvásárolt termék nem felelt meg az elvárásainak, akkor a befizetett összeget visszatérítjük.

Éves megrendelés egyösszegű kifizetése esetén a teljes vételárat visszautaljuk a megrendelést követő 15 napon belüli lemondás esetén.

Éves megrendelés havi kifeztéssel vásárlás esetén az éves előfizetés bármelyik pontján lemondhatja a vásárló a megrendelését. Ha a vásárlást követő 15 napon belül mondja le a megrendelését, akkor a befizetett összeget 100%-ban visszautaljuk. Ha az éves előfizetés egy későbbi időpontjában él visszalépési jogával, akkor töröljük a megrendelők listájából, és az éves előfieztés további számait nem kell megfizetnie, és ezeket nem is kézbesítjük számára e-mailben.

10.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

10.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

10.5. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

10.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.7. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

10.8. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

10.9. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

10.10. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

10.11. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban.

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: Molnár Klára E.V. / Demeter Gábor e.V.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ide a rendeléskor leadott regisztrációs adatokat kell beírni

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni:

10.12. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Milyen termékekre nem vonatkozik az elállási jog?

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) Jogszabályok által meghatározott további esetekben. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver fogyasztó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a szoftvert már letöltöttük számítógépünkre /megnyitottuk a fájlokat, elállási jogunkat ezután már nem gyakorolhatjuk.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Kellékszavatosság

11.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

11.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

11.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

11.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weblapot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

11.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

11.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

11.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

11.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

11.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

13. PANASZKEZELÉS RENDJE

13.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mail címen közölheti.

13.2. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

14. SZERZŐI JOGOK

14.1. Miután a www.5elemes.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

14.2. Az 5elemes.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

14.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

15.FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Minden olyan információ, amit az 5elemes.hu és az szezonalistisztitokura.hu oldalon talál – ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz-, az általános információ gyarapítása céljából szolgának, nem pedig az orvosi kezelések és tanácsok helyettesítésére.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés vagy diagnózis miatt. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.

Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az 5elemes.hu és a https://otelemeseletmod.hu/tananyagkozpont/ weboldalak akadálytalan működését és a vásárlást

• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

• Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése

• Bármely szoftver nem megfelelő működése

• Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

Az 5elemes.hu-t és az szezonalistisztitokura.hu-t működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

16.ADATVÉDELEM

Az 5elemes.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://5elemes.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

https://5elemes.hu/jogi-nyilatkozat/

Pin It on Pinterest

Share This